Lokal historie​

Tibirke nævnes første gang i starten af 1200-tallet. Navnet betyder »birkebevoksningen tilegnet den hedenske gud Tir« eller i mere moderne form Tyr. Området afgrænses mod øst af Ellemosen, i hvilke den berømte oltidsvej til Tirbirke er fundet. Selve området er mere end noget andet formet af den ufattelige naturkatastrofe, som sandflugtens hærgen var i 1500- og 1600-tallet. Det hedder i en udgave af folkesagnstraditionen om den, at en havtyr gik op efter Asserbos køer, men da hyrden jagede den væk, rodede den sandet op med sine horn og det begyndte at fyge. Der er utvivlsomt den sandhed i sagnet, at kvægjordes overgræsning i de følsomme græsenge var en medvirkende årsag til katastrofen.​

Tibirke sogn forbindes i dag hovedsageligt med Tisvilde og Tisvildeleje, men før sandflugten omfattede det tillige byer og jorde, der nu er gemt under sandet. Det var Asserbo Ladegård med store tilhørende besiddelser herunder landsbyen Thorup, og det var Tibirke landsby med sine 10 gårde. Tibirke blev forladt i 1725 på grund af sandflugten og i stedet anlagt nord for kirken, hvor den ligger i dag. Kirken var også hårdt ramt af flyvesandet, men blev besluttet reddet.


Landsbyen Tibirkes gamle gårde og gadejord ligger således i dag under sandet. Byen strækker sig fra kirken under dele af kirkegården og parkeringspladsen i retning af Udsigtspunktet. Et topskud fra et århundrede gammelt flere meter under terræn værende æbletræ er en sidste forbindelseslinie til den tilsandede by. Asserbo ruin og en af Thorups gårde, sidstnævnte nu beliggende inde i Tisvilde Hegn og i øvrigt landets bedst bevarede gårdfundament fra 1500-tallet, er i dag udgravet af sandet og kan beses.

Sandflugten blev standset gennem udlægning af tang og beplantning af den Oldenburgske forstmand Johan Ulrich Röhl. Hele området blev dog præget af sandet. Højderyggen som sandflugtsmonumentet indgår i er en stoppet sandklit. Tibirke Bakker med de mange kunstnere som Johannes V. Jensen, Ludvig Holstein og Hans Hartvig Seedorf er skabt af sandflugten. Tibirke Sand hedder området helt ned til Arresøen meget sigende.​

Når Tibirke er kendt omkring i landet, er det dog ikke på grund af sandflugten, men først og fremmest for de mange malere som eksempelvis William Scharff, Ove Kunert, Ebba Holm, ægteparret Haagen-Müller, Vibeke Ahlfeldt, Kai Walter og mange flere, der har været og er knyttet til stedet. Mange af disse har tillige været knyttet til kredsen omkring kunstnerboligen Kædemosehus.

Endelig forener Tibirkes kunst- og lokalhistorie sig i Vejby–Tibirke selskabet, som under den hedengangne Vejby–Tibirke kommunes våbenskjold i mere end 30 år har holdt den lokale identitet højt og trofast udgivet deres årbog.​

Tibirkelund Bed & Breakfast

Tibirkebro 17, 3220 Tisvildeleje

Kontakt